"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2013 Ngày 26 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND về quy định ký hiệu trên bờ các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 03
19-12-2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 08
20-12-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định điều kiện an toàn và phạm vi hoạt động của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người khi hoạt động trên đường thủy nội địa thuộc tỉnh Sóc Trăng. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2013 Kế hoạch số 82/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 19
20-12-2013 Kế hoạch số 83/KH-UBND về rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 27
10-12-2013 Đề án số 8/ĐA-UBND về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 30
18-12-2013 Báo cáo số 254/BC-UBND về kết quả 03 thực hiện Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/2010 và Công điện số 1329/CĐ-TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý. 44
24-12-2013 Báo cáo số 255/BC-UBND về kết quả thực hiện và tình hình lập, thẩm định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 48
1,765,676 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner