"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2010 Ngày 01 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2009 Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về mật độ và đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 04
HĐND huyện Mỹ Xuyên
22-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2010, huyện Mỹ Xuyên. 15
22-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010, huyện Mỹ Xuyên. 16
22-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về sử dụng kết dư ngân sách huyện năm 2009 bổ sung các khoản chi ngân sách năm 2010, huyện Mỹ Xuyên. 18
22-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2010. 20
22-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỹ Xuyên sau khi thành lập huyện Trần Đề (tái lập huyện Lịch Hội Thượng). 22
22-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả dự kiến chọn ví trí mới để quy hoạch khu hành chính huyện Mỹ Xuyên. 23
HĐND huyện Cù Lao Dung
25-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 24
25-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010, huyện Cù Lao Dung. 28
25-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 31
HĐND huyện Thạnh Trị
23-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa IX - nhiệm kỳ 2004 - 2011. 33
23-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 34
23-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Thạnh Trị năm 2010. 35
23-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư và danh mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Thạnh Trị năm 2010. 36
HĐND thị xã Vĩnh Châu
18-12-2009 Nghị quyết số 6/2009/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2010. 37
18-12-2009 Nghị quyết số 7/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010, huyện Vĩnh Châu. 38
18-12-2009 Nghị quyết số 8/2009/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn và danh mục các công trình xây dựng cơ bản năm 2010, huyện Vĩnh Châu. 39
18-12-2009 Nghị quyết số 9/2009/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Châu năm 2010. 40
HĐND thành phố Sóc Trăng
25-12-2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 41
25-12-2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng năm 2010. 42
25-12-2009 Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thành phố Sóc Trăng năm 2009 (đợt 2). 43
25-12-2009 Nghị quyết số 85/2009/NQ-HĐND về việc trích ngân sách thành phố tham gia vốn Ngân hàng chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. 44
25-12-2009 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 của thành phố Sóc Trăng. 45
25-12-2009 Nghị quyết số 87/2009/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Sóc Trăng năm 2010. 46
1,765,717 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner