"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 580 văn bản.
An ninh - Quốc phòng - Trật tự - An toàn xã hội 1 văn bản
 
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 1 văn bản
 
Bảo hiểm 1 văn bản
 
Cải cách hành chính 25 văn bản
 
Chế độ - Chính sách 12 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 4 văn bản
 
Công chứng 1 văn bản
 
Công nghiệp 2 văn bản
 
Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 1 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 33 văn bản
 
Đấu giá - Đấu thầu 2 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 7 văn bản
 
Giao thông - Vận tải 7 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 10 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình 25 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 30 văn bản
 
Lĩnh vực khác 130 văn bản
 
Ngân hàng - Tín dụng 1 văn bản
 
Ngân sách 28 văn bản
 
Nội quy, quy chế 49 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản - Hải sản 5 văn bản
 
Nông - Lâm nghiệp, Thuỷ - Hải sản 4 văn bản
 
Pháp luật 14 văn bản
 
Pháp luật - pháp chế 3 văn bản
 
Quản lý hành chính 1 văn bản
 
Quy định 175 văn bản
 
Quy hoạch - Đầu tư - Xây dựng 6 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 9 văn bản
 
Quy trình 2 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế 3 văn bản
 
Tài chính - Giá cả 28 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản 5 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 18 văn bản
 
Tài sản công 1 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng 1 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 1 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 5 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí 34 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 1 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 30 văn bản
 
Tư pháp 3 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 3 văn bản
 
Xây dựng pháp luật 2 văn bản
 
Y tế 2 văn bản
 
1,765,731 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner